JOSEKin strategia 2016–2020

Aikataulu: joulukuu 2014 – kesäkuu 2015
Resursointi: 29 työpäivää
Tiiminä: Tommi Ranta, Janne Antikainen, Tytti Isokangas ja Valtteri Laasonen

Tapauskuvaus

JOSEK on alueellaan elinkeino- ja elinvoimapolitiikan suunnannäyttäjä. MDI toteutti vuonna 2014 JOSEKin toiminnan vaikuttavuusarvioinnin ja kokosi arviointityön tuloksena JOSEKin tarinan yhdessä josekilaisten ja alueen sidosryhmien kanssa. MDI pääsi mukaan kirjoittamaan JOSEKin tarinan uutta lukua ohjaamalla yhtiön strategiaprosessin vuosille 2016–2020. Strategiatyön lähtökohtana oli haastaa kehittämisyhtiön vakiintuneet toimintatavat ja toiminnan sisällöt, ja määritellä tärkeimmät tavoitteet ja kriittiset menestystekijät uudelle strategiakaudelle.

Toimenpiteet

Työpöytätyö, omistajakuntien kuuleminen, yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajien ryhmähaastattelu, hallituksen ja henkilöstön strategiakokoukset, strategialeiri, raportointi.

Tulokset

Työn tuloksena muotoiltiin JOSEKille uusi strategia, joka suuntaa yhtiön tekemistä tulevina vuosina. Prosessin aikana kuultiin omistajakuntia ja saatiin kunnilta JOSEKille mandaatti jatkaa elinkeinojen kehittäjänä Joensuun seudulla. Lisäksi työn aikana käsiteltiin yhtiön arvoja ja toiminnan sisältöjä yhdessä henkilöstön kanssa, mikä vahvistaa lähtökohtia strategian toimeenpanoon.

Materiaali

 

JOSEKin tarina 2001–2014 (julkaisun taitto Idealmainos Oy)

JOSEKin strategia 2016–2020

Tilaajan suusta

“MDI:n kanssa oli innostavaa ja inspiroivaa kirjoittaa JOSEKin menestystarinan seuraavaa lukua.” – Pekka Nuutinen, toimitusjohtaja, JOSEK Oy