Interreg Central Baltic -ohjelman arviointi

Varsinais-Suomen liitto

MDI johtaa kansainvälistä konsortiota (Safege AS Latviasta, Kontigo Ruotsista ja BSTR), joka toteuttaa Interreg Central Baltic -ohjelman vaikuttavuusarvioinnin. Työn tarkoituksena on arvioida, missä määrin ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet eri painopisteissä ja miten ohjelman viestintästrategian toimeenpano on onnistunut. Arvioinnin aikana kerätään tietoa sähköisen kyselyn, haastattelujen, fokusryhmähaastattelujen sekä dokumentti- ja indikaattoriaineiston avulla. Arviointi valmistuu toukokuussa 2019.