Euroopan investointipankin toimeksiannot

Euroopan investointipankki

MDI on mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka on toteuttanut Euroopan investointipankin toimeksiannosta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) rahoitusvälineisiin liittyviä tehtäviä. MDI toimii konsortiossa alihankkijana Spatial Foresightille. Tehtäviin on kuulunut käännöstöitä sekä Suomen tilanteen kartoitusta neuvontatarpeiden suhteen.