EU:n koheesiopolitiikan 2007–2013 jälkiarviointi

DG Regio

MDI on mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka on valittu yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn hankintapäätöksen mukaan konsortio on mukana puitesopimusjärjestelyn neljässä osakokonaisuudessa, jotka käsittelevät koheesiopolitiikan sekä rakennerahastojen ja investointirahaston tulevaisuutta sekä vaikuttavuusanalyysin että tutkimuksen kautta, EU-politiikkojen vaikutusta ekonomiseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen sekä tutkimukseen liittyen hallinnollisiin kuluihin ja hallintokapasiteettiin. Konsortiossa on mukana yli 100 toimistoa ympäri Euroopan.