Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa

Maa- ja metsätalousministeriö

MDI toteuttaa konsortiossa Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinnin Manner-Suomen Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä ohjelmasta innovaatioiden edistäjänä. Arvioinnissa tehdään myös analyysi ja tapaustutkimus EIP-ryhmistä.
Arvioinnin tiedonkeruussa käytetään dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä, haastatteluja sekä työpajoja.