Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten yhteisen strategia-asiakirjan laadinta

Valtiovarainministeriö

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia ollaan selkiyttämässä ja yksinkertaistamassa. Nykyisessä ohjauksessa ohjausasiakirjat ja tavoitteiden asettaminen tapahtuu kolmiportaisella mallilla. Jatkossa siirrytään kolmiportaisesta kaksiportaiseen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään, jossa strategia-asiakirja laaditaan yhteisenä aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille hallituskauden mittaiseksi. MDI tuki valtiovarainministeriötä, aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia yhteisen strategia-asiakirjan valmistelussa yhdessä Tempo Economics Oy:n kanssa. Työ valmistui syyskuussa 2015.