Alueellisen yhteistyön organisoituminen Itä-Lapissa

Itä-Lapin kuntayhtymä

Syys-lokakuussa 2015 MDI perehtyy nykyiseen Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueyhteistyön toimintamalliin, eli Itä-Lapin kuntayhtymään. MDI selvittää, miten alueyhteistyötä voidaan toteuttaa nykyistä joustavammin ja taloudellisemmin. Kehittämisvaihtoehtoja ovat nykyisen organisaatiomallin kehittäminen, rekisteröity yhdistys, yhtiömalli sekä toiminta ilman erillistä organisaatiota esimerkiksi kuntajohtajien yhteistyöryhmänä. Työssä huomioidaan Itä-Lapin alueelliset erityispiirteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä näistä nousevat kuntien välisen yhteistyön tarpeet.