Akaan kaupungin väestönkehitys- ja muuttoliikeanalyysi sekä väestöennuste

Akaan kaupunki

Analyysissä tarkastellaan Akaan kaupungin sisäistä ja ulkoista väestönkehitystä sekä määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla. Lisäksi toteutetaan väestöennuste Akaan kaupungille vuosille 2018-2040.