Tutkimukset, selvitykset ja kokeilut

Tutkimme ja selvitämme asioita ja ilmiöitä, muotoilemme toimivia käytäntöjä ja konsepteja. Toteutamme pitkäjänteisiä tutkimuksia, erilaisia nopeapoljentoisia ja käytännönläheisiä selvityksiä sekä innostavia toimintamallien kokeiluja.

MDI tekee sekä pitkäjänteisiä perusteellisia tutkimuksia että nopeapoljentoisia ja käytännönläheisiä selvityksiä. Tämän päivän sana on nopea kehittäminen ja kokeileminen. Piirrämme tarvittaessa vikkelästi viikoissa tiekartan tulevaan. Pisimmillään tutkimushankkeet ovat monivuotisia. MDI:n erikoisosaamisalaa ovat verkostojen analyysit, joissa selvennetään ja syvennetään kuvaa kehittämisen kentän toimijoista ja työnjaosta.

Menetelmät

Tutkimushankkeissa korostuu perusteellinen lähdeaineiston läpikäynti, josta tiivistetään olennaisin tieto esiin. Haastattelut ovat avoimempia ja perusteellisimpia, kyselyjä tehdään laajoille kohdejoukoille, usein kuitenkin räätälöiden kyselyä kohdejoukon mukaan.

Kokeiluissa viljelemme pop-upeja ja lyhyitä nopeita testauksia.

Kenelle

Ministeriöt, kunnat, kehittämisyhtiöt, järjestöt, korkeakoulut

MDI on selvittänyt mm. kaupunkipolitiikkaa, innovaatioympäristöjä ja -palveluja, arktisen toimintaympäristön avauksia, kehityskäytäviä, teknologiateollisuuden suurta kuvaa, teollisuuden palveluliiketoimintaa ja kuntarakenteita sekä uusi kunta -ajattelua.