Uutiset

Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

MDI toteutti Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 väestöprojektion toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkehitys on positiivista kaikilla väestönkehityksen osatekijöillä, ja se on ollut ennakoitua nopeampaa. Suurin syy nopeaan väestönkasvuun alueella on muuttovoitto muualta Suomesta. Uudenmaan maakunnan suuresta väestönlisäyksestä huolimatta sisäiset erot Uudenmaan alueiden välillä ovat suuret. Työssä arvioitiin 2017 laadittujen viiden väestöprojektion toteutumisen ja kehityskulun todennäköisyyttä. … Jatka lukemista Arvioinnin mukaan Uudenmaan väestönkasvu jopa arvioitua nopeampaa

Maakunnittaisen väestöennusteen mukaan Manner-Suomessa on kolme kasvavaa maakuntaa vuoteen 2040 mennessä

Juuri julkaisemamme maakunnittaisen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 asti kasvavia maakuntia Manner-Suomessa ovat vain Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Vertailussa suurin suhteellinen voittaja on Ahvenanmaa. MDI-ennuste kertoo aluekehityskulun, joka perustuu vuosien 2015-2018 kehityksestä johdettuihin olettamuksiin. MDI-ennusteen mukaan Uudenmaan väkiluku kasvaa ennustejakson aikana 293000 asukkaalla. Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan väkiluvut kasvavat noin 35500 asukkaalla. Parhaiten pärjäävät siis kolmen … Jatka lukemista Maakunnittaisen väestöennusteen mukaan Manner-Suomessa on kolme kasvavaa maakuntaa vuoteen 2040 mennessä

Työttömien määräaikaishaastattelut edistävät palveluihin ohjautumista

MDI oli mukana konsortiossa, joka arvioi työttömien määräaikaishaastattelujen vaikutuksia. Arvioinnin tuloksena selvisi, että määräaikaishaastattelut tehostavat työnhakija-asiakkaan palveluihin ohjautumista, edistävät aktivoitumista ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllistymiseen määräaikaishaastattelut vaikuttavat pienellä viiveellä. Haastattelujen tekeminen kaikille asiakkaille kolmen kuukauden välein ei kuitenkaan ole kustannustehokas ja toimiva ratkaisu. Määräaikaishaastatteluja tarvitaan jatkossakin asiakaspalveluprosessin systematisoimiseen ja rytmittämiseen, mutta haastattelut tulisi toteuttaa nykyisen … Jatka lukemista Työttömien määräaikaishaastattelut edistävät palveluihin ohjautumista

Digikuntakokeiluilla edistettiin kuntien digitalisaatiota kokeilukulttuurin hengessä

MDI:n toteuttama Digikuntakokeilujen arviointi ja arviointimalli -selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan kokeilut ovat olleet tärkeä valtakunnallinen avaus kuntien digitalisaation edistämisessä. Digitalisaatiota hyödyntämällä kunnissa on pyritty uudistamaan toimintatapoja ja palvelurakenteita kuntalaislähtöisesti, kehittämään asiakaslähtöistä toimintaa kuntasektorilla ja tehostamaan kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapoja. Arvioinnin mukaan kokeiluhankkeissa on kehitetty ratkaisuja ja saatu oppeja näihin asioihin liittyen. Erityisesti kokeiluista … Jatka lukemista Digikuntakokeiluilla edistettiin kuntien digitalisaatiota kokeilukulttuurin hengessä

MDI tukee kulttuurin alueellisen tilannekuvan pilotointia

MDI tukee ja sparraa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Pilotoinnissa testataan MDI:n ja Taideyliopiston vuonna 2018 tekemässä esiselvityksessä ehdotettujen tietolähteiden kokoamista maakuntien kanssa, käydään keskustelua alueen kulttuuritoimijoiden kesken tietoperustan kehittämisestä ja tulkitaan koottua kulttuurin tilasto- ja seurantatietoa. Pilottien avulla hiotaan kulttuurin alueellisen tilannekuvan viitekehystä sekä tuotetaan kansalliseen kulttuuripolitiikan … Jatka lukemista MDI tukee kulttuurin alueellisen tilannekuvan pilotointia