Arkistot kuukauden mukaan: Elokuu 2019

Yksityisautoiluun tukeutuva infrastruktuuri ei ratkaise Helsingin liikenneongelmia

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn on syksyllä tulossa jättiluokan infrahanke, nimittäin keskustatunnelin, tai nykyisellään maanalaiseksi kokoojakaduksi kutsutun liikenneratkaisun päätös. Samalla Helsingin kaupunki selvittää keskustan kävelymahdollisuuksien laajentamista. Tunnelia puoltava päätös näyttää kuitenkin tällä hetkellä varsin epätodennäköiseltä, kuten Oskar Rönnberg kirjoitti Helsingin Sanomissa 20.8. Tunnelia pidetään yleisesti huonona keinona ratkaista Helsingin kaupungin liikennehaasteita, sillä sen on tutkittu kasvattavan yksityisautoilun … Jatka lukemista Yksityisautoiluun tukeutuva infrastruktuuri ei ratkaise Helsingin liikenneongelmia

Ennakkovaikutusten arvioinnilla (EVA) vauhtia allianssin kehittämiseen

Pirkanmaalla startup-ekosysteemin kehittämisellä tavoitellaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista ja uudenlaista yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, elinvoiman parantumista ja lisää verotuloja. Tavoitteiden saavuttamiseksi on samalla tunnistettu tarve koota julkisten toimijoiden palvelut, rahoitus, verkostot ja alustat yhteen startup-politiikan edistämiseen. Julkisten toimijoiden muodostamaa allianssia lähdettiin valmistelemaan ja kehittämään vuonna 2017 Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Pirkanmaan … Jatka lukemista Ennakkovaikutusten arvioinnilla (EVA) vauhtia allianssin kehittämiseen

Rytmiryhmä täydentyy uudella osaamisella

Syksy tuo toimistollemme uusia kasvoja ja vanhoja tuttuja, kun saamme tiimiimme kaupunkikehittämisen asiantuntija Veera Mustosen ja talousosaaja Iida Mäkelän. Neuvonantajatiimiin liittyvät lisäksi Marika Koramo vahvistamaan erityisesti koulutuspolitiikan osaamista ja verkostoja sekä Katja Syvärinen tuomaan lisää ymmärrystä osallisuuden kehittämisessä, palvelumuotoilussa ja strategisessa viestinnässä. Millaisella fiiliksellä uudet asiantuntijamme lähtevät syksyyn? “MDI:llä on ainutlaatuista osaamista ja hyvä tiimi … Jatka lukemista Rytmiryhmä täydentyy uudella osaamisella

Matka metsälappalaisuuteen

Kesän korvalla päättyi metsälappalaista kulttuuria ja sen edistämistä selvittänyt hanke. MDI:n toteuttama, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan lukeutunut selvitys syventyi suurelle yleisölle pitkälti tuntemattomaan väestöryhmään. Selvitimme tämän ryhmän kulttuurisia erityispiirteitä aina identiteetistä ja kokemusmaailmasta esinekulttuuriin ja elämäntapaan haastatteluin, työpajoin ja kyselyin. Selvityksen perusteella metsälappalainen kulttuuri elää eritoten Keski-Lapin kylissä. Luontoon ja vuodenkiertoon kytkeytynyt perinteinen elämäntapa ja … Jatka lukemista Matka metsälappalaisuuteen

Vieraskynä: Historian suhde identiteetteihin ja niiden merkitys metsälappalaisuudessa

Suomessa on ollut viime vuosina käynnissä mielenkiintoinen väestöllinen muotoutumisprosessi, jossa käsitteen metsälappalaisuus ympärille on muodostumassa oma etninen väestöryhmänsä. Sen ydinalue sijoittuu historiallisen Kemin Lapin alueelle. Siksi myös historian merkitys metsälappalaisen etnisen identiteetin muodostumiseen on keskeinen. Historia liittyy ylipäänsä ihmisten oman position määrittelyssä tietoisuuteen itsestä ja ryhmästä, johon hän kokee kuuluvansa. Näin ihminen myös luo erilaisia … Jatka lukemista Vieraskynä: Historian suhde identiteetteihin ja niiden merkitys metsälappalaisuudessa