Arkistot kuukauden mukaan: Huhtikuu 2018

Ravinteet tehokkaammin kiertoon innovaatioleirin avulla

MDI fasilitoi ravinnekierrätyksen innovaatioleirin Tuusulassa 10-11.4.2018. Leiriä isännöi Luonnonvarakeskuksen vetämä Ravinnekierrätyksen kärkihanke, ja järjestelyissä oli mukana myös Maaseutuverkosto. Leirillä etsittiin symbioottisia ratkaisuja ravinnekierrätyksen tehostamiseksi sekä konkreettisia avauksia ja jatkoaskeleita kiertotalouden mukaisen yritystoiminnan edistämiseksi. 30-tuntiselle leirille osallistui 36 ravinnekierrätyksen ammattilaista yritysmaailmasta, tutkimuslaitoksista sekä maatiloilta. MDI suunnitteli ja fasilitoi kaksipäiväisen leirityöskentelyn, jossa pureuduttiin ravinnekierrätyksen ongelmiin neljässä teemassa … Jatka lukemista Ravinteet tehokkaammin kiertoon innovaatioleirin avulla

Maaseutuohjelman neuvontatoimenpide alueellisessa tarkastelussa

MDI toteuttaa maa- ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelman neuvontatoimenpiteen arvioinnin vuosina 2016–2019.  Arvioinnin toinen väliraportti, jossa tarkasteltiin neuvontaa erityisesti alueellisesta näkökulmasta, valmistui huhtikuussa 2018. Arviointi pohjautui neuvontatoimenpiteen seurantatietoihin, muuhun tilasto- ja dokumenttiaineistoon sekä asiantuntijahaastatteluihin. Neuvontatoimenpiteelle on osoitettu yhteensä 34 miljoonaa euroa julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020. Vuoden 2017 loppuun mennessä siitä on maksettu 21,7 % … Jatka lukemista Maaseutuohjelman neuvontatoimenpide alueellisessa tarkastelussa

Läpivalaisu palveluketjujen rajapintoihin ja maakuntien ohjausmalleihin

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa olennaisesti mm. pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja kotoutumispalvelujen asiakkaiden palveluketjuja ja niiden rajapintoja. Uudessa maakuntamallissa ohjausmekanismit tulevat olemaan keskeisessä asemassa koko uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. MDI on ollut mukana tekemässä kahta sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa tukevaa VN TEAS -selvitystä. Palveluketjujen rajapintoja analysoineessa SOMAYRTTI-hankkeessa MDI toimi vastuullisena toteuttajana alihankkijoinaan NHG ja Frisky & Anjoy. … Jatka lukemista Läpivalaisu palveluketjujen rajapintoihin ja maakuntien ohjausmalleihin

Kohtuuhintainen KUUMA-seutu menestyy kilpailussa

Helsingin, Espoon ja Vantaan naapureina olevat kymmenen KUUMA-kuntaa ovat 2010-luvun muuttoliikkeen voittajia. KUUMA-kunnat saavat muuttoliikkeestä tuplahyödyn: ne saavat samanaikaisesti sekä määrällistä muuttovoittoa että hyötyvät muuttajien rakenteesta. Muuttoliikeanalyysin perusteella voidaan tehdä kaksi keskeistä johtopäätöstä. Ensinnäkin KUUMA-kunnat ovat yksi muuttovetovoimaisimmista kaupunkiseuduista koko maassa ja toiseksi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Nurmijärvi-ilmiöstä on siirrytty 2010-luvulla tiiviimmän yhdyskuntarakenteen ja hyvien palvelujen … Jatka lukemista Kohtuuhintainen KUUMA-seutu menestyy kilpailussa

Blogi: Ymmärrämmekö kaupungistumista?

On yleisesti hyvin tiedossa, että kaupungit kasvavat kaikkialla globaalisti. Suomessa kaupungiksi kutsutaan kuntaa, jossa tällaista nimitystä on päätetty käyttää. Kuten myös hyvin tiedetään, Tampere ei kuitenkaan ole määritelmällisesti kaupunki, eikä muuten ole Oulu tai Kuopiokaan, koska niiden asukastiheydet ovat liian pieniä. Kaupungistuminen etenee, mutta kaikki kaupungit eivät sittenkään kasva, vaan ainoastaan kasvukeskukset. Näitä ei tule … Jatka lukemista Blogi: Ymmärrämmekö kaupungistumista?